0244 526.606 | RO | EN

Acreditari

Sistemul de management integrat reprezintă o abordare logică şi sistematică ce permite decizii strategice şi operaţionale, care iau în consideraţie toate aspectele esenţiale ce conduc  la funcţionarea eficientă a organizaţiei, din punct de vedere al calitţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă. Managementul integrat-PREMIUM 

(calitate, sănătate şi securitate în muncă) urmăreşte valorificarea sinergetică a celor trei sisteme de cerinţe cuprinse în standardele aplicabile.

Pentru conducerea politicii şi asigurarea încrederii în activităţile desfăşurate, PREMIUM dezvoltă un sistem de management integrat în concordanţă cu cele trei sisteme de cerinţe descrise în standardele de referinţă ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certificat de AEROQ Bucureşti.

Strategia calităţii presupune :

 • promovarea calităţii prin îmbunătăţirea a continuă a eficacităţii sistemului de management integrat;
 • îmbunatăţirea continuă a performanţelor de mediu, sănătate şi securitate în muncă, prin prevenirea poluării, eliminarea sau controlul impacturilor ce pot fi generate de soluţiile adoptate în procesul de proiectare;
 • respectarea legislaţiei în vigoare, a standardelor existente aplicabile, armonizate cu Normele Uniunii Europene;
 • implicarea managementului.

Certificate AEROQ:

 • Sistem de Management al Calităţii: CERTIFICAT nr. 559 – SR EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015
 • Sistem de Management de Mediu: CERTIFICAT nr. 131 M – SR EN ISO 14001:2015, EN ISO 14001: 2015
 • Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii în Muncă: CERTIFICAT nr. 046 S – SR ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

Autorizaţii A.N.R.E.:

 • ATESTAT nr.15522/10.02.2020 de tip Bp pentru “proiectare de instalaţii electrice exterioare / interioare pentru incinte / construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 KV“
 • AUTORIZAŢIE nr. 16631/16.12.2016 destinată proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz / biometan, tip PDSB
 • AUTORIZAŢIE nr. 16632/16.12.2016 destinată proiectării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale / biogas / biometan având regimul de medie, redusă şi joasă presiune, tip PDSB

Autorizaţii medii Ex (INSEMEX Petroşani):

 • ATESTAT nr. GANEx.Q.2018.(35).12.1116 – Activităţi de proiectare, întocmire documentaţii Ex, asistenţă tehnică la montaj şi control echipamente/instalaţii utilizate în medii Ex, conform Nex01-06/2007; Întocmire documentaţii conform NVIV / 2017

Autorizaţii I.S.C.I.R.:

 • Actualizare a AUTORIZAŢIEI nr. DISPR/CR4/E/19/1261/1/09.05.2014 pentru “Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune având pmax = 196 bar, Tmax = +570°C”
 • Actualizare a AUTORIZAŢIEI nr. DISPR/CR4/E/13/1262/1/09.05.2014 pentru “Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la Conducte metalice sub presiune pentru fluide având
  - pmax ≤ 200 bar, -40°C < Tmax ≤ 440°C;
  - pmax ≤ 200 bar, Tmax > 440°C;
  - pmax ≤ 150 bar, Tmax ≤ -40°C”
 • Actualizare a AUTORIZAŢIEI nr. DISPR/CR4/E/8/1263/1/09.05.2014 pentru “Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la Recipiente metalice stabile sub presiune având
  - Vmax ≤ 1.000.000 l, pmax ≤ 200 bar, -40°C < Tmax ≤ 440°C;
  - Vmax ≤ 1.000.000 l, pmax ≤ 200 bar, Tmax > 440°C;
  - Vmax ≤ 1.000.000 l, pmax ≤ 150 bar, Tmax ≤ -40°C”
 • Actualizare a AUTORIZAŢIEI nr. DISPR/CR4/E/4,5/1264/1/09.05.2014 pentru “Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte având
  - Qmax ≤ 540 t/h, pmax ≤ 196 bar, Tmax ≤ 570°C;
  - Dmax ≤ 50 Gcal/h, pmax ≤ 18 bar”

Autorizaţii M.A.I. - IGSU:

 • AUTORIZAŢIE seria A nr. 1423 / 18.10.2011 pentru efectuarea lucrărilor de “Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor”
 • AUTORIZAŢIE seria A nr. 1417 / 18.10.2011 pentru efectuarea lucrărilor de “Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu”

Premium va oferă posibilitatea de a vă solicita programările online.

  Programează acum o întâlnire!