Pentru conducerea politicii si asigurarea increderii in activitatile desfasurate, PREMIUM dezvolta un sistem de management integrat in concordanta cu cele trei sisteme de cerinte descrise in standardele de referinta ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certificat de AEROQ Bucuresti.

Vezi/Descarca:


Acreditari


ACREDITARI  S.C. PREMIUM S.A.
(FIRMA SI PERSONAL) – 2015

Nr. crt.

NR. CERTIFICAT/ATESTAT
VALABILITATE

EMITENT

DOMENIU

1.

CERTIFICAT
559
(11.05.2015 - 10.05.2018)

AEROQ
BUCURESTI

PROIECTARE : INSTALATII PENTRU PRELUCRAREA TITEIULUI SI PETROCHIMIE, INGINERIE TEHNOLOGICA-PETROL SI PRELUCRARE, UTILAJE STATICE SI DINAMICE ; INSTALATII PENTRU TRANSPORT, DISTRIBUTIE TITEI SI PRODUSE PETROLIERE, MONTAJ SI LEGATURI CONDUCTE, RETELE ELECTRICE (EX), AUTOMATIZARI, REZERVOARE, STATII DISTRIBUTIE, RAMPA INCARCARE-DESCARCARE ; EVALUARI, CONSULTANTA, STUDII TEHNICO-ECONOMICE ; CONSTRUCTII REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE ; INSTALATII SANITARE, TERMICE, GAZE, CANALIZARI, VENTILATII ; SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE INCENDII, SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU ;  INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE PENTRU CONSTRUCTII REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE, BRANSAMENTE ELECTRICE AERIENE SI SUBTERANE.

2.

CERTIFICAT
131 M
(11.05.2015 - 10.05.2018)

AEROQ
BUCURESTI

PROIECTARE : INSTALATII PENTRU PRELUCRAREA TITEIULUI SI PETROCHIMIE, INGINERIE TEHNOLOGICA-PETROL SI PRELUCRARE, UTILAJE STATICE SI DINAMICE ; INSTALATII PENTRU TRANSPORT, DISTRIBUTIE TITEI SI PRODUSE PETROLIERE, MONTAJ SI LEGATURI CONDUCTE, RETELE ELECTRICE (EX), AUTOMATIZARI, REZERVOARE, STATII DISTRIBUTIE, RAMPA INCARCARE-DESCARCARE ; EVALUARI, CONSULTANTA, STUDII TEHNICO-ECONOMICE ; CONSTRUCTII REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE ; INSTALATII SANITARE, TERMICE, GAZE, CANALIZARI, VENTILATII ; SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE INCENDII, SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU ;  INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE PENTRU CONSTRUCTII REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE, BRANSAMENTE ELECTRICE AERIENE SI SUBTERANE.

3.

CERTIFICAT
046 S
(11.05.2015 - 10.05.2018)

AEROQ
BUCURESTI

PROIECTARE : INSTALATII PENTRU PRELUCRAREA TITEIULUI SI PETROCHIMIE, INGINERIE TEHNOLOGICA-PETROL SI PRELUCRARE, UTILAJE STATICE SI DINAMICE ; INSTALATII PENTRU TRANSPORT, DISTRIBUTIE TITEI SI PRODUSE PETROLIERE, MONTAJ SI LEGATURI CONDUCTE, RETELE ELECTRICE (EX), AUTOMATIZARI, REZERVOARE, STATII DISTRIBUTIE, RAMPA INCARCARE-DESCARCARE ; EVALUARI, CONSULTANTA, STUDII TEHNICO-ECONOMICE ; CONSTRUCTII REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE ; INSTALATII SANITARE, TERMICE, GAZE, CANALIZARI, VENTILATII ; SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE INCENDII, SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU ;  INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE PENTRU CONSTRUCTII REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE, BRANSAMENTE ELECTRICE AERIENE SI SUBTERANE.

4.

ATESTAT GANEx.Q.2015 (35).12.0951
(27.07.2015 – 27.07.2018)

INSEMEX
PETROSANI

ACTIVITATI DE PROIECTARE, MONTAJ SI MENTENANTA INSTALATII TEHNICE CARE FUNCTIONEAZA IN ARII POTENTIAL EXPLOZIVE, conform NEx 01-06.
INTOCMIRE DOCUMENTATII PENTRU INSTALATII DE VENTILARE CARE FUNCTIONEAZA IN ARII POTENTIAL EXPLOZIVE, conform NVIV 01-06.

4.

ATESTAT
0794/09-03-2015
TIP Bp
(09.03.2015 – 09.03.2020)

ANRE

PROIECTARE DE INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE/INTERIOARE PENTRU INCINTE/CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, BRANSAMENTE AERIENE SI SUBTERANE, LA TENSIUNEA NOMINALA DE 0,4 Kv.

5.

AUTORIZATIE
13607
(18.03.2013 – 18.03.2016)

ANRE

DESTINATA PROIECTARII SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE, TIP PDS.

 

 

6.

AUTORIZATIE
1417/18.10.2011
(NEDETERMINATA)

IGSU-CN SIPC

PROIECTAREA SISTEMELOR SI INSTALATIILOR DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU.

7.

AUTORIZATIE
1423/18.10.2011
(NEDETERMINATA)

IGSU-CN SIPC

PROIECTAREA SISTEMELOR SI INSTALATIILOR DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR.

8.

AUTORIZATIE
DISPR/CR4/E/8/ 1261
/0/23.06.2011
(ACTUALIZATA 2014)

ISCIR

VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/ EXAMINARI CU CARACTER TEHNIC LA CONDUCTE METALICE PENTRU ABUR SI APA FIERBINTE AVAND pmax ≤ 196 bar, Tmax ≤ 5700 C.

9.

AUTORIZATIE
DISPR/CR4/E/8/ 1262
/0/23.06.2011
(ACTUALIZATA 2014)

ISCIR

VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/ EXAMINARI CU CARACTER TEHNIC LA CONDUCTE METALICE PENTRU FLUIDE AVAND
pmax ≤ 200 bar, -40O C < Tmax ≤ 4400 C ;
pmax ≤ 200 bar,  Tmax > 4400 C ;
pmax ≤ 150 bar,  Tmax ≤ -400 C .

10.

AUTORIZATIE
DISPR/CR4/E/8/ 1263
/0/22.06.2011
(ACTUALIZATA 2014)

ISCIR

VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/ EXAMINARI CU CARACTER TEHNIC LA RECIPIENTE METALICE STABILE AVAND
Vmax ≤ 1.000.000  l, pmax ≤ 200 bar, -40O C < Tmax ≤ 4400 C ;
Vmax ≤ 1.000.000  l, pmax ≤ 200 bar, Tmax > 4400 C ;
Vmax ≤ 500.000  l, pmax ≤ 150 bar, Tmax ≤ - 400 C .

11.

AUTORIZATIE
DISPR/CR4/E/8/ 1263
/0/22.06.2011
(ACTUALIZATA 2014)

ISCIR

VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/ EXAMINARI CU CARACTER TEHNIC LA CAZANE DE ABUR SI APA FIERBINTE AVAND
Qmax ≤ 540 t/h, pmax ≤ 196 bar, Tmax ≤ 5700 C ;
Dmax ≤ 50 Gcal/h, pmax ≤ 18 bar .

 

11.

ATESTAT
DISPR/C/5645/
06.09.2012
(ACTUALIZAT 2014)

ISCIR

PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE, RESPONSABIL CU AVIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE INSTALARE, A DOCUMENTATIEI TEHNICE PRELIMINARE PENTRU MONTARE/REPARARE,A DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTOMATIZARE LA INSTALATII SUB PRESIUNE (RADTP – RADTI – RADTA IP).

12.

ATESTAT
DISPR/C/5646/
06.09.2012
(ACTUALIZAT 2014)

ISCIR

PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE, RESPONSABIL CU AVIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE INSTALARE, A DOCUMENTATIEI TEHNICE PRELIMINARE PENTRU MONTARE/REPARARE,A DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTOMATIZARE LA INSTALATII SUB PRESIUNE (RADTP – RADTI – RADTA IP).

13.

ATESTAT
DISPR/C/5647/
06.09.2012
(ACTUALIZAT 2014)

ISCIR

PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE, RESPONSABIL CU AVIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE INSTALARE, A DOCUMENTATIEI TEHNICE PRELIMINARE PENTRU MONTARE/REPARARE,A DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTOMATIZARE LA INSTALATII SUB PRESIUNE (RADTP – RADTI – RADTA IP).

14.

ATESTAT
DISPR/E/5649/
06.09.2012
(ACTUALIZAT 2014)

ISCIR

PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE PENTRU AVIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR DE VERIFICARE TEHNICĂ ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC LA INSTALAŢII SUB PRESIUNE (RADTE IP).

15.

ATESTAT
DISPR/E/5650/
06.09.2012
(ACTUALIZAT 2014)

ISCIR

PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE PENTRU AVIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR DE VERIFICARE TEHNICĂ ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC LA INSTALAŢII SUB PRESIUNE (RADTE IP).

16.

ATESTAT
DISPR/E/5651/
06.09.2012
(ACTUALIZAT 2014)

ISCIR

PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE PENTRU AVIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR DE VERIFICARE TEHNICĂ ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC LA INSTALAŢII SUB PRESIUNE (RADTE IP).

AEROQ 559 AEROQ 131-M AEROQ 046-SINSEMEX GANEX ANRE 0794 (tip Bp) ANRE 13607 (tip PDS) IGSU 1417 si 1423


ISCIR 1261 ISCIR 1262 ISCIR 1263 (recipient metalice) ISCIR 1263 (cazane)

 
     
 
Sistemul de management integrat reprezinta o abordare logica si sistematica ce permite decizii strategice si operationale, care iau in consideratie toate aspectele esentiale ce conduc la functionarea eficienta a organizatiei, din punct de vedere al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.
Managementul integrat - PREMIUM (calitate, sanatate si securitate ocupationala)
urmareste valorificarea sinergetica a celor trei sisteme de cerinte cuprinse in standardele aplicabile.
Strategia calitatii presupune :
- promovarea calitatii prin imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat;
- imbunatatirea continua a performantelor de mediu, sanatate si securitate in munca, prin prevenirea poluarii, eliminarea sau controlul impacturilor ce pot fi generate de solutiile adoptate in procesul de proiectare;
- respectarea legislatiei in vigoare, a standardelor existente aplicabile, armonizate cu Normele Uniunii Europene;
     
proiectare, constructii industriale, automatizari, statii distributie carburanti, optimizare procese tehnologice, rampa incarcare, descarcare produse petroliere, vase sub presiune, expertize tehnice, utilaje statice si dinamice, statie uscare gaze, documentatii tehnico-economice, retele conducte de gaze lichefiate
   
copyright © 1997-2012
powered by Z design